Lütfen bekleyiniz...
| TR | ENG |

Üyelikler

Uluslararası Üyelikler

İSLAM ÜLKELERİ MÜTEAHHİTLER FEDERASYONU (ICCF)
Üyelik Başlangıç Tarihi : 1991

 

ICCF 1991 yılında Kazablanka-Fas’ta kurulmuştur. ICCF’in amacı, İslam ülkeleri arasında ve üçüncü ülkelerde işbirliğini teşvik etmek ve İslam Kalkınma Bankası, Suudi Arabistan, Abu-Dhabi Fonları vb. finansman kaynaklarından yararlanmak suretiyle üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini geliştirmektir.

ICCF’e; Birleşik Arap Emirlikleri, Burkina Faso, Cezayir, Fas, Filistin, İran, Lübnan, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Senegal, Suriye, Suudi Arabistan, Türkiye, Ürdün ve Yemen üyedir.

 

   

AVRUPA KONUT YAPIMCILARI VE İNŞAATÇILARI BİRLİĞİ (UEPC)
Üyelik Başlangıç Tarihi : 1992

UEPC 1958 yılında Brüksel’de kurulmuştur. UEPC’nin amacı; Avrupa’daki arazi geliştiricileri (developers) ve konut yapımcılarının programlarını desteklemek ve savunmaktır. Bu amaçla UEPC, Avrupa pazarına ve onu etkileyen faktörlere ilişkin çalışmalar planlar, Avrupa kuruluşlarıyla işbirliği yapar ve görüş bildirir. UEPC, bilimsel, sosyal, teknik, finansal ve yasal konularda üyeleri arasında bilgi ve deneyim transferini sağlar, çeşitli ülkelerde etkinlikler düzenleyerek üyeleri arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilmesini teşvik eder.

AVRUPA İNŞAAT SANAYİİ FEDERASYONU (FIEC)
Üyelik Başlangıç Tarihi : 2000

 

1905 yılında kurulmuş olan ve merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa İnşaat Sanayi Federasyonu (FIEC) 25 AB ve 2 EFTA ülkesi, ayrıca Hırvatistan ve Türkiye olmak üzere 29 ülkeden 33 üye Birliği temsil etmektedir. 

FIEC Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa sosyal diyaloğu (COM (98) 322 - 20/05/1998) kapsamında “sektörel sosyal ortak” olarak tanınmaktadır. Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve Avrupa Komisyonu Avrupa İşletmeler Ağı  (EEN) ortak üyesi olan FIEC, Avrupa İnşaat, Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Konseyi (ECCREDI) ile Avrupa Hizmetler Forumu (ESF) üyesi,  Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu’nun (CICA) Avrupalı kurucu üyesidir.  FIEC’in ayrıca, ChemXchange Projesi (inşaat sektöründe kimyasal kullanan KOBİ’lere  ilişkin veri tabanı), PV SUNRISE Projesi (fotovoltaik -güneş ışığından enerji üretimi- teknolojilerin inşaat sektöründe yaygınlaştırılması) ve BUILD UP portalı (daha iyi yapılar için enerji çözümleri) ile ortaklıkları bulunmaktadır.  FIEC, Avrupa sınırları dışındaki faaliyetler için Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) ile işbirliği yapmakta olup, Avrupa İnşaat Forumuna (ECF) da katılmaktadır. 

 

AVRUPA ULUSLARARASI MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (EIC)
Üyelik Başlangıç Tarihi : 2002

 

Avrupa Uluslararası Müteahhitler Birliği (EIC) 1970 yılında kurulmuştur. EIC, uluslararası inşaat faaliyetlerine ilişkin tüm hususlarda Avrupa inşaat sanayinin çıkarlarını temsil etmektedir. Bu görevi yerine getirmek amacıyla EIC, yurtdışında inşaat çalışmaları için faaliyet gösteren bütün uluslararası, Avrupalı ve ilgili meslek kurumları ile sürekli olarak ilişki içindedir. Bir meslek kuruluşu olarak EIC, üyelerinin, deneyimlerini paylaşmaları ve fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayan bir platformdur. 

15 ülkeden müteahhitler birliklerinin üyesi olduğu EIC, FIEC ile yakın işbirliği içinde olan bağımsız ve Berlin, Almanya’da yerleşik bir birliktir. EIC ve FIEC birbirlerini tamamlayıcı roller üstlenmektedir. FIEC, Avrupa’ya uyum ve entegrasyon süreci çerçevesinde Avrupa inşaat sanayinin sözcülük görevini üstlenirken,  EIC’nin misyonu, Avrupalı  uluslararası müteahhitlerin  faaliyetlerine etki eden politik, ekonomik ve yasal koşulların iyileştirilmesidir.

 

DÜNYA SU KONSEYİ (WWC)
Üyelik Başlangıç Tarihi : 2004

 

Dünya Su Konseyi kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olarak 1996 yılında Fransa - Marsilya’da kurulmuştur. Dünya Su Konseyi, dünyadaki su kaynaklarının daha iyi yönetilmesini sağlamak üzere dünya su hareketinin güçlendirilmesini amaçlayan bir "Uluslararası Su Politikası Düşünce Geliştirme Platformu" dur.

Dünya Su Konseyi’nin görevleri; kritik su konuları hakkında en üst düzeydeki karar alma mercileri de dahil olmak üzere bütün düzeylerde  farkındalık yaratmak ve politik duyarlılık oluşturmak ve dünya üzerindeki yaşamın çevresel sürdürülebilirliği için suyun etkin bir şekilde korunmasını, geliştirilmesini, planlanmasını, yönetimini ve kullanımını kolaylaştırmak için gerekli önlemleri almaktır. 

Dünya Su Konseyi’nin 50’den fazla ülkeden 300’ü aşkın üyesi vardır.

 

Ulusal Üyelikler

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU (DEİK) 
TMB DEİK'in Kurucu Üyesidir. 
Üyelik Başlangıç Tarihi : 1986

DÜNYA ENERJİ KONSEYİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (WEC-TR)
Üyelik Başlangıç Tarihi : 1994

TÜRKİYE İNŞAAT VE TESİSAT İŞÇİLERİ EĞİTİM VAKFI (İNİŞEV)
Üyelik Başlangıç Tarihi (Kurucu Üye) : 1996

AVRUPA İŞ AHLAKI AĞI, TÜRKİYE BRANŞI (EBEN-TR)
Üyelik Başlangıç Tarihi (Kurucu Üye) : 2003
YOLLAR TÜRK MİLLİ KOMİTESİ (YTMK)
Üyelik Başlangıç Tarihi : 2004

 

Anasayfa | TMB Hakkında | Üyeler | Arama | İletişim

© TMB - Türkiye Müteahhitler Birliği
STB Tasarım Hizmetleri