DUYURU ve HABER 

Yeni Atanan Ticaret Müşavirlerimizle Birliğimizde Bir Araya Geldik, 30.09.2019


Görevlerine yeni atanan Ticaret Müşavirleri ile 30 Eylül 2019 tarihinde TMB Binası'nda Başkan Vekili Selim Bora ev sahipliğinde bir bilgilendirme  toplantısı düzenlenmiştir.

  

Söz konusu Toplantıya Almanya,  Belçika, Bulgaristan, Çin, Danimarka, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator, Filipinler, Filistin, Güney Kore, Gürcistan, İran, İtalya, Litvanya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Suudi Arabistan, Tunus ve Ukrayna olmak üzere 22 ülkeye atanmış 24 Ticaret Müşaviri tarafından katılım sağlanmıştır.

Toplantıda Müşavirlerimize Birliğimiz yapısı, faaliyetleri, uluslararası üyelikleri hakkında bilgi verilmiş; müteahhitlerimizin 124 ülkede üstlenilmiş olduğu projeler ve  yurtdışı müteahhitlik hizmetlerine ilişkin sunum gerçekleştirilmiştir.

Anılan Toplantıda ayrıca, Ticaret Müşavirlerimiz yeni görev bölgeleri özelinde bilgilendirilmiş ve soruları yanıtlanmış; sektörümüzün kendilerinden beklentileri aktarılmış;  bilgi paylaşımı, pazarda karşılaşılan sorunlara sahip çıkılması ve çözüme yönelik girişimlerde bulunulması hususlarında sektörümüze destek olmalarının önemi üzerinde durulmuştur.