Termal Beton Döşeme Isıtma ve Soğutma Sistemi 

TMB binasında kullanılan enerji verimliliğine yönelik bir diğer tasarım enstrümanı da aktif soğuk kirişlerle kombine edilmiş aktif termal döşeme sistemidir.

Bodrum kattaki taze hava girişlerinden alınan hava klima santrallarına labirent içerisinden geçirilerek ve şartlandırıldıktan sonra iletilmektedir.

İkincil kanallar, özel dikey şaftlardan her kata yayılmaktadır. Her kattaki kanallar şartlandırılmış havayı merkezi bir omurga koridoru vasıtasıyla yayarak ofis katlarındaki aktif termal kütle içine döşenmiş borular ve aktif soğuk kirişlerle mekanlara iletmektedir.

İç mekanlardaki soğuk kirişlere bağlanan ve beton döşemeler içerisine yerleştirilen küçük çaplı borular beton döşeme ile ısı transferi sağlayarak iç alanlara verilen havanın mevsime göre soğutulması ya da ısıtılmasına katkı sağlamakta ve böylelikle klima santrallarındaki enerji tüketimini azaltmakta ve soğuk kirişlerdeki soğutma ya da ısıtma katkı ihtiyacını minimize etmektedir.