TMB Hakkında 

TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ (TMB)

Türkiye Müteahhitler Birliği 1952 yılında Ankara’da kurulmuş, kar amacı gütmeyen, bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur.

TMB, Türk inşaat sektörünün önde gelen firmalarını temsil etmektedir. Söz konusu firmaların hemen tümü, uluslararası müteahhit olarak faaliyet göstermekte, pek çoğu küresel düzeyde tanınmaktadır. TMB üyeleri yurtiçindeki inşaat işlerinin %70’ini, Türk müteahhitlerinin yurtdışında üstlendikleri işlerin ise %90’ını gerçekleştirmişlerdir.

Yurtdışı faaliyetlerine 1972 yılında Libya'da başlayan Türk müteahhitleri, aradan geçen sürede etkinliklerini tüm dünyaya yaygınlaştırmışlar, 2020 Mart ayı sonu itibariyle 126 ülkede toplam bedeli 401,3 milyar ABD Doları’na ulaşan 10.147 proje üstlenmişlerdir.

Bugün itibariyle TMB üyesi firmalar, sadece inşaat ve müteahhitlik alanında değil, inşaat malzemeleri üretiminden, enerji, turizm, sağlık ve ulaşım sektörlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede faaliyetlerini dünya çapında sürdürmektedirler. 

TMB'NİN AMAÇLARI

  • Ulusal ve uluslararası pazarda üyelerinin rekabet gücünü arttırmak,
  • Üyelerinin haklarını ve çıkarlarını korumak,
  • Üyeleri arasında işbirliğini ve dayanışmayı geliştirmek,
  • Türkiye içinde ve dışında resmi ve özel kuruluşlarla stratejik işbirlikleri yapmak,
  • Mesleki standartlar ve iş etiğini geliştirmek,
  • İnşaat sektörü ile ilgili hukuki, ekonomik ve teknik konularda kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek,
  • Sektörle ilgili konularda kamuoyunun bilinç ve bilgi düzeyini yükseltmek.