Fransa Cumhurbaşkanı Ukrayna Özel Temsilcisi ile Toplantı

TMB Başkanı Erdal Eren ev sahipliğinde Fransa Cumhurbaşkanı Ukrayna Özel Temsilcisi ile 21 Eylül 2023 tarihinde TMB Binası’nda bir toplantı düzenlenmiştir.

Fransa Cumhurbaşkanı Ukrayna Özel Temsilcisi Pierre Heilbronn, ziyaret amacının Ukrayna’ya kısa-orta-uzun vadede nasıl destek olunabileceği hususundaki Fransız yaklaşımının Birliğimiz ve üyelerimizle paylaşılması, Türk tarafının ülke ile ilişkileri hakkında bilgi edinilmesi ve firmalarımızın birlikte hareket edebilmesi imkanlarının değerlendirilmesi olduğunu belirtmiş,  Ukrayna’nın yeniden inşasında uluslararası finans kuruluşlarının önemli bir yere sahip bulunduğunu, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından destek paketleri hazırlandığını, Avrupa Birliği’nin 2023 yılı için 18 milyar Avro tutarında destek sağladığını, 2024-2027 dönemi için de 50 milyar Avro tutarında mali destek sağlayacağını açıkladığını ifade etmiştir.

Heilbronn, Fransız firmalarının savaş öncesinde Ukrayna’da gıda sanayi konusunda faaliyet göstermiş olduğunu, bu nedenle ülkeye yabancı olmadıklarını, savaşla birlikte inşaat firmaları için ülkede büyük bir potansiyel ortaya çıktığını ancak büyük zorluklar da bulunduğunu, Ukrayna’da özel sektörün faaliyet gösterebilmesi için  uygun bir iş ortamı sağlanması, adil yargı sistemi, hukukun üstünlüğü ve şeffaflık ilkelerine uyulması gerektiğini, ayrıca politik ve ticari riskleri kapsayan sigorta mekanizmalarının önemli olduğunu ifadeyle, Türk ve Fransız firmalarının Ukrayna’da ortak hareket etmeleri için düzenlenen bu toplantının bir ilk adım olduğunu, ilgili Türk Bakanlıkları ile de iletişim halinde olduklarını, önümüzdeki dönemde Fransa, Türkiye veya Ukrayna’da ortak etkinlikler düzenlenerek işbirliğine yönelik bir yol haritası belirlenebileceğini dile getirmiştir.

Toplantı katılan üyelerimizin, sağlanacak mali desteğin ülkenin yeniden inşası çalışmalarında nasıl kullandırılacağı, projelerin hangi yöntemlerle ihale edileceği ve gerçekleştirileceği, Türkiye’nin KÖİ tecrübesinin transfer edilebileceği ancak bu konuda hazine garantisi ya da çok uluslu kalkınma ajansları aracılığıyla risk sigortası imkanı olup olmayacağı konu başlıklarında yönelttikleri soru/cevap bölümü ile sona ermiştir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme Metni Çerez Politikası Metni Devam