Üyelik Ne Sağlar

Türkiye Müteahhitler Birliği Türk inşaat sektörünü ülkemizde ve yurtdışında temsil etmekte en önde gelen sivil toplum kuruluşudur. 1952 yılına kadar uzanan köklü tarihi boyunca sektörün; önceleri yurtiçindeki, 1970'lerden sonra ise hem yurtiçinde hem de yurtdışındaki gelişmesine Türkiye'nin en güçlü inşaat firmalarının yer aldığı üye topluluğundan aldığı güçle çok önemli katkılarda bulunmuştur. Bulunmaya devam etmektedir.


Türkiye Müteahhitler Birliğine üye olmanın sağlayacağı avantajlar özetle şunlardır:

  • TMB üyelerinin ortak sorunlarına çözüm üretmek için yurtiçinde ve dışında en üst düzey yetkili makamlara kadar ulaşır ve lobi gücünü gereğinde çalışma gruplarından aldığı teknik destekle veya diğer sivil toplum örgütleri ile ortak hareket ederek arttırmak suretiyle seferber eder.

  • Üyelerinin yurtiçindeki ve dışındaki pazar paylarını arttırmak üzere reklam ve halkla ilişkiler ağırlıklı promosyon etkinliklerini kesintisiz olarak sürdürür. Bu kapsamda lobi, medya ile ilişkiler, reklam, özel tanıtım etkinlikleri, CD, katalog, film vb. malzemenin üretim ve dağıtımı dahil olmak üzere çok çeşitli tanıtım işlevlerini yerine getirir.

  • TMB dış ve iç pazardaki fırsat ve tehditlere ilişkin olarak : gözlemevi, AR-GE ve iletişim merkezi fonksiyonlarını yerine getirir. Bu çerçevede, ihale duyuruları dahil olmak üzere pazardaki mevcut ve olası gelişmelerle ilgili olarak çeşitli kaynaklardan derlediği bilgileri üyelerine web sitesi aracılığı ile ulaştırır ve ayrıca bilim ve araştırma kuruluşları ile işbirliği içerisinde yaptırdığı araştırmaların sonuçlarını üyelerine iletir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme Metni Çerez Politikası Metni Devam