İcra Direktörü Edmond WEGA Başkanlığındaki Afrika Kalkınma Bankası (AfKB) Heyeti ile Toplantı, 15 Kasım 2023

TMB Başkanı Erdal Eren ev sahipliğinde, Afrika Kalkınma Bankası (AfKB) İcra Direktörü Edmond Wega başkanlığındaki heyet ile AfKB’nin faaliyetleri, ihale ve tedarik süreçleri hakkında üyelerimiz tarafından bilgi edinilmesi, Türk müteahhitlik firmalarının Afrika ülkelerindeki faaliyetleri ile yaşamakta oldukları sorunlar, çözüm önerileri ve önceliklerinin AfKB yetkililerine aktarılmasını teminen Banka yetkililerine aktarılması amacıyla 15 Kasım 2023 tarihinde TMB Binası’nda üye firma temsilcilerimizin katılımıyla bir toplantı düzenlenmiştir.

Söz konusu toplantıya, AfKB İcra Direktörü Danışmanı Derya Arcaklıoğlu, Enerji, İklim ve Yeşil Büyüme Operasyonları Başkan Yardımcısı Dr. Kevin Kariuki, Altyapı ve Kentsel Kalkınma Birimi Direktörü Mike Salawou, Sağlık Sektörü Direktörü Arun Kumar, Kamu-Özel İşbirliği Danışmanlık Hizmetleri Kıdemli Uzmanı Esther Kouame Lodugnon, Enerji Sektörü Program Koordinatörü Caroline Makenzi Mwangi, Hazine ve Maliye Bakanlığı Daire Başkanı Tevfik Kalkan, Uzmanlar Mustafa Kaya ve Fatih Şahin ile TMB Başkan Vekili Deha Emral, Yönetim Kurulu Üyesi Müfit Eren, Genel Sekreter Hasan Yalçın, Genel Sekreter Yardımcısı Çiğdem Çınar ve Uzman Neslihan İskender katılmışlardır.

Açılış konuşmasında TMB Başkanı Erdal Eren, üyelerimizi Afrika Kalkınma Bankası temsilcileriyle buluşturmak için her fırsatı değerlendirdiğimizi belirterek, 2020 yılında gerçekleştirilen çevrim içi toplantıya atıfta bulunmuş ve firmalarımızın bugüne kadar 135 ülkede 488 milyar ABD Doları tutarında yaklaşık 12 bin proje hayata geçirdiğini, toplam iş hacmimizin %18’lik bölümünü oluşturan Afrika kıtasında ise 44 ülkede 86 milyar ABD Doları değerinde 1900 projenin üstlenildiğini, bölgede havaalanından şehir altyapısına kadar çok geniş bir yelpazede projenin hayata geçirildiğini ifadeyle, Afrika bölgesinin Türk müteahhitlik firmaları için önem arz ettiğini, nüfus artışı, kentleşme ve artan altyapı ihtiyacına bağlı olarak bölgenin firmalarımıza gerek altyapı gerek üstyapı projelerinde birçok fırsat sunduğunu, firmalarımızın da bu projelerde yer alma hususunda istekli olduğunu, ancak  AfKB’nin finansman imkanlarından yeterli  ölçüde yararlanamadığını dile getirmiştir.

AfKB İcra Direktörü Edmond Wega, Türk müteahhitlik firmalarının Bankaları ile olan ilişkisinin ileri bir seviyeye taşınmasını amaçladıklarını, bugüne kadar firmalarımızın Afrika’da birçok büyük ve başarılı projeye imza attığını, Türk müteahhitlik firmalarının uygun maliyetle kaliteli projeler gerçekleştirdiğini, ayrıca kamu-özel işbirliği projelerinde de tecrübeye sahip olduğunu bildiklerini, kıtanın kalkınması için yalnızca hükümetlerin değil, özel sektörün de sürece dahil edilmesinin önem taşıdığını ifadeyle, Banka’nın Afrika kıtasının gelişimi için yeni bir 10 yıllık strateji benimsediğini, bu strateji kapsamında Afrika’nın transformasyonunun hızlandırılması için AfKB’nin; kıtaya enerji temini, Afrika’nın beslenmesi (tarım), sanayileştirilmesi, dünya ile entegrasyonu ve Afrika halklarının yaşam standartlarının iyileştirilmesi olmak üzere 5 önceliği belirlemiş olduğunu vurgulamıştır.

Toplantıda AfKB yetkilileri tarafından yapılan sunumda; AfKB Grup’un Afrika Kalkınma Bankası(AfKB), Afrika Kalkınma Fonu (ADF) ve Nijerya Vakıf Fonu (NTF) olmak üzere, fakirlikle mücadele ve kıtadaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi ortak amacına hizmet eden, yasal ve mali açıdan bağımsız üç kuruluştan oluştuğu, Afrika’nın kalkınması için yaklaşık 60 yıldır faaliyet göstermekte olan Bankanın, Afrika ülkeleri dışında Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Asya ülkelerinden üyeleri bulunduğu, Afrika’da ekonomik çeşitlendirme ve altyapı eksikliği, zorlu iş ortamı, vasıflı işgücü, teknoloji ve kaynak yetersizliği, fakirlik, eşitsizlik ile kırılganlık, hassasiyet ve çatışma gibi sorunlar bulunduğu, bununla birlikte kıtanın büyük bir potansiyele sahip olduğu, Afrika’nın gelişimi için her yıl 100 milyar ABD Doları tutarında altyapı yatırımı yapılması gerektiği belirtilerek, kıtanın 10 TW gücünde güneş, 350 GW gücünde hidroelektrik, 110 GW gücünde rüzgar ve 15 GW gücünde jeotermal enerji kapasitesine sahip olmasına karşın sadece 46 GW kurulu gücü bulunduğu, yenilikçi teknolojilere ve finansman araçlarına ciddi ölçüde ihtiyaç duyulduğu, sonuç olarak bölge nüfusuna daha iyi yaşam şartları sağlanması için çeşitli alanlarda birçok yatırım gerektiğine dikkat çekilmiştir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme Metni Çerez Politikası Metni Devam