Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Sekretaryası Başkanı’nın TMB Ziyareti, 23 Mayıs 2024

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Sekretaryası Başkanı İzzat TANGRİEV başkanlığındaki Özbek heyeti 23 Mayıs 2024 tarihinde Birliğimizi ziyaret etti.

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Sekretaryası Başkanı İzzat TANGRİEV başkanlığındaki Özbek heyeti 23 Mayıs 2024 tarihinde Birliğimizi ziyaret ederek, TMB Başkan Vekili Müfit EREN ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda TMB üyesi firma temsilcileri ile bir araya geldi.

Anılan toplantıya, Özbekistan Cumhuriyeti Okul Öncesi Eğitim Bakan Yardımcısı Temur KOMİLOV, Yüksek Eğitim Bakan Yardımcısı Sarvar BUZRUKHONOV, Sağlık Bakan Yardımcısı Farhod TAŞPULATOV, Özbekistan’ın kamu kurum ve kuruluşları üst ve teknik düzey temsilcileri, Özbekistan’da faaliyetleri bulunan veya pazara girme çalışmaları yapmakta olan TMB üyesi firma temsilcileri katıldı.

Toplantıda TMB Başkan Vekili Müfit EREN, müteahhitlik hizmetlerinin Türkiye'nin elli yılı aşkın süredir rekabet gücü yüksek ve dünya çapında üne sahip olduğu başlıca faaliyet alanlarından biri olduğunu, TMB’nin, yurtiçindeki inşaat işlerinin %70'ini, sektörün yurtdışındaki işlerinin ise %95'inden fazlasını gerçekleştiren 127 Türk inşaat ve müteahhitlik firmasının üyesi bulunduğu, bağımsız, kâr amacı gütmeyen, köklü ve temsil kabiliyeti son derece yüksek bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade etti.

Sayın EREN, firmalarımızın, bugün itibariyle 136 ülkede 508 milyar ABD Doları tutarında 12 binin üzerinde dev bir proje portföyüne sahip bulunduğunu, Özbekistan’da ise 7,6 milyar ABD Doları tutarında 286 proje üstlenilmiş olduğunu, bu rakamlarla Özbekistan’ın en fazla iş üstlendiğimiz ülkeler arasında genel sıralamada 14., Avrasya ülkeleri arasında ise 6. ülke konumunda yer aldığını, Özbekistan’da bugüne kadar çok çeşitli alt ve üstyapı işleri üstlenilmiş olduğunu, müteahhitlik firmalarımızın enerji, turizm, sağlık ve ulaştırma gibi çeşitli alanlarda dünyanın birçok ülkesinde yatırımcı olarak da faaliyet göstermekte olduğunu, ayrıca, Kamu-Özel İşbirliği ve Yap-İşlet-Devret gibi farklı proje finansman modelleri üzerinde de önemli deneyimlere sahip bulunduğunu dile getirdi.

Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığımız işbirliğinde, 28-31 Mayıs 2019 tarihlerinde Özbekistan’a bir müteahhitlik heyeti ziyareti gerçekleştirildiğini, ziyaret vesilesiyle Türk ve Özbek kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren bir İşbirliği Semineri de düzenlenmiş olduğunu belirten TMB Başkan Vekili, firmalarımızın önümüzdeki dönemde Özbekistan’da hayata geçirilmesi planlanan ulaştırma altyapısının geliştirilmesi, mevcut barajların, su ve kanalizasyon şebekelerinin yenilenmesi ile elektrik santralleri ile elektrik iletim hatları inşası ve modernizasyonu projelerinde yer almak ve ülkedeki mevcut faaliyetlerini daha da geliştirmek arzusunda olduklarını ifade etti.

Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Sekretaryası Başkanı İzzat TANGRİEV ise, ziyaretleri sırasında birçok kurum ve kuruluş ile bir araya gelerek önümüzdeki dönemde Özbekistan’da Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile hayata geçirilmesi planlanan eğitim, sağlık, ulaştırma ve kentsel altyapı projeleri hakkında bilgilendirmede bulunduklarını, iki ülke Cumhurbaşkanları arasındaki yakın ilişki ve iki ülkenin sahip olduğu kültürel ve tarihsel bağlar dikkate alındığında, Türk müteahhitlik firmalarının Özbekistan’da gerçekleştirmiş olduğu 7 milyar ABD Doları tutarındaki iş hacminin çok daha yukarı seviyelerde olması gerektiğine inandığını belirtti.

Toplantının devamında Özbek heyeti tarafından yapılan sunumlarda, Özbekistan’da 2018 yılında Ekonomi ve Maliye Bakanlığı bünyesinde “Kamu-Özel İşbirliği Kalkınma Ajansı”nın (PPP Development Agency-PPPDA) kurulduğu, 2019 yılında kabul edilen KÖİ yasasının 2021 yılında revize edildiği belirtilerek, önümüzdeki dönemde ülkede KÖİ modeli ile hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verildi, 2024-2030 yılları arasında ulaştırma, eğitim, enerji, sağlık, su ve çevre ile kamu hizmeti alanlarında 30 milyar ABD Doları tutarında 54 projenin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Toplantıda ayrıca, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC), Dünya Bankası (WB) ve Asya Kalkınma Bankası (ADB) tarafından ülkeye danışmanlık hizmeti ve finansman desteği sağlandığı, ülkedeki iş ortamının iyileştirilmesi, özel sektör yatırımlarının artırılması ve kamu hizmeti sunumunun geliştirilmesi hususlarında da çalışmalar yapıldığı belirtilerek, son on yılda Özbekistan ekonomisinin istikrarlı bir şekilde büyüdüğü dile getirildi.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz. Bilgilendirme Metni Çerez Politikası Metni Devam